Welkom bij de Vereniging Ons recht!

Jouw weg naar vrijheid.

Het verdeel en heers kan alleen dan gebroken worden

WANNEER WE VERENIGD ZIJN.

Hier verenigen we ons in vereniging. Want alleen samen staan we sterk!

 


Een paar reden om lid te worden zijn:

Geweldige samenwerking met verschillenden organisaties leden
verenigingen en stichtingen.

Bezoek ook ons sociaal media platform vrijheidsrechten op www.vrijheidsrechten.nl

De tools om goed samen te kunnen werken.

De platform mogelijkheden aan sluiting te vinden met andere belanghebbenden met gelijk visie ideeen of projecten.

Het gebruik van de media, Inet TV nieuws en live streaming, live vergaderen enz.

Afgesloten delen voor privé 1 op 1 gesprekken voor brainstorm’s enz

Ondersteuning van de juridische afdeling.

Ondersteuning door de organisaties via workshops. 

Je vrijheid als individu en als organisatie je dingen te doen die jij doen wil, te verwezenlijken wat je wilt! 

Sociale Mediakanalen voor je organisatie je vereniging of stichting vrienden club.

  • Geen partijbelang, geen fractiediscipline

  • Kortom: op weg naar een nieuwe democratie

Zie hiernaast een onderverdeling van de organisaties en wie wat waar doet. Dromen doe je alleen, het waarmaken doe je makkelijke en sneller samen! Daar in staan we sterk!


Samenwerkende mogelijkheden

1. Stichting Recht Toegewijd toezichthouder om uw rechten te handhaven, binnen de organisaties.

2. De Vereniging Voor vrijheid is de Academie voor de organisaties, op verschillende vakken kun je mee doen.

3. Vereniging rechtspraak is de juridische afdeling van de organisaties.
Ook voor rechters, advocaten of juristen.

4. Sociale media platform Vrienden Voor vrijheid, deel je ideeën meningen video foto’s klachten enz Op vrijheidsrechten.nl

5. Alle aansluitende organisaties en individuen zijn vrij onafhankelijk van elkaar in vrijheid en recht van UVRM mensenrechten!

 

Een video door Sven over de geschiedenis van de revolutie voor vrijheid door vrijheidsstrijder Bolivar en de onderdrukking van dwangdictatuur nu onder het regiem Rutte.

De juiste weg proberen te volgen is zo we dat hier in deze samenwerking hebben vorm gegeven, zo we dat dan nu ook hier doen, met de samenwerkende organisaties in de Vereniging Ons Recht. En daarmee de mensen en ons zelf te helpen.

Zo hier onder 2 juridische briefen van Sven mensen te helpen in deze moeilijke tijden. Dank je Sven voor jouw bijdrage.

Ondernemersbrief tegen schulden.

Heeft uw bedrijf betalingsmoeilijkheden tijdens of door de coronacrisis? De wet biedt u in deze uitzonderlijke gevallen van overmacht en onvoorziene omstandigheden de mogelijkheid uw verplichtingen anders te benaderen. Download de brief hier en lees deze aandachtig door. Mocht u vragen hebben dan staat het telefoonnummer van mr. S.P.X. Hulleman in de voetnoot van de brief.

Sven Hulleman deelde eerder al een modelbrief waarmee ondernemers zich kunnen beroepen op het burgerlijk wetboek wanneer zij niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen:
klik hier:
KENNISGEVING: ONMOGELIJKHEID TOT NAKOMING VAN OVEREENKOMST
WEGENS OVERMACHT & ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN.
(pdf)

Kredietbrief tegen schulden.

Heeft u een geldlening, hypothecair, consumptief of zakelijk, en bent u in betalingsmoeilijkheden gekomen tijdens of door de coronacrisis? De wet biedt u in deze uitzonderlijke gevallen van overmacht en onvoorziene omstandigheden de mogelijkheid uw verplichtingen anders te benaderen. Download de brief hier en lees deze aandachtig door. Mocht u vragen hebben dan staat het telefoonnummer van mr. S.P.X. Hulleman in de voetnoot van de brief.

Sven Hulleman deelde eerder al een modelbrief

Klik hier:
AAN DE VERSTREKKER VAN EEN GELDLENING, HYPOTHECAIR, CONSUMPTIEF OF ZAKELIJK.  (pdf)

Het  leven zit vol ideeën maar ze verwezenlijken is een ander verhaal

Life of Ideas

De vereniging Ons Recht is ook jouw organisatie en jij bepaalt dus ook met de andere leden wat je doen wil, hoe je het doen wil en of er mede mensen zijn die daarin mee willen doen. Dit alles kan in respect voor het recht van de ander.

Ook op de revolutie voor vrijheidsrechten het platform van de Vereniging Ons Recht met toezichthouder Stichting Recht, zijn verschillende groepen die zich met van alles bezig houden. Ook daar kun je dus dingen doen en ideeën uitwerken op het gebied van milieu,  energie, gezondheid, enz de onderwerpen zijn legio.

Bezoek ook de groepen op:  

www.vrijheidsrechten.nl

 

Laaste Posts
van het Blog

Op de blog pagina’s verschijnen regelmatig nieuwe blog posten.

Wil je die bekijken kun je deze via deze link direct bekijken BLOGPOSTEN