Missie en identiteit Vereniging Ons Recht.

Wij zijn van mening, dat vrijheid ons grootste menselijk recht is en ook voor burgers in het privaatrecht de vrijheidsrechten van hun mens zijn, voorop staan. Samen zorgen we dat burgers vinden wat ze zoeken, leven zo zij willen en krijgen waar ze recht op hebben.

We maken zakelijk handelen eerlijk en veilig.

 

Doe mee met de Vereniging Ons Recht

Maak het jezelf gemakkelijk en word ook lid.

Word lid

Missie

De Vereniging Ons Recht is een verbond van en voor alle mensen in Nederland. We hebben geen winstoogmerk en laten ons niet leiden door politieke en commerciële belangen. De mensen hebben het voor het zeggen en wij dienen slechts 1 belang; Het recht in gelijkheid van allen.

We hebben een doelstelling in het recht van vrijheid “als mens” en in vrijheid van burger te handelen voorop staan, dat belang oprecht te dienen actief op alle terreinen: van financiën tot zorg, van goederen tot voeding. Daarbij maken wij ons hard voor de verbetering en bescherming van de rechten van alle Nederlandse burgers als autonomen mensen Sui Juris en komen we samen met hen in actie als die rechten bedreigd worden zo dat nu ook duidelijk het geval is.

Via al onze kanalen informeren we de mensen juridisch om zo betere keuzes te maken. We geven advies en verlenen diensten om het makkelijker te maken als je door de bomen het bos niet meer ziet. We kunnen in deze samenwerkingsverbanden met mensen ook betere voorwaarden of voordelen bedingen wanneer we corporatief samen handelen. Naast juridisch formatie kunnen we daardoor overstapmogelijkheden aanbieden naar onder meer voordelige mogelijkheden op te sluiten contracten als zorg, verzekeringen, energie enz.

We lossen met elkaar problemen van mensen en burgenrechten op. Voor ieders algemeen belang die vastlopen in een geschil met overheid of corporaties we helpen onder meer met Klachtenpagina, een middel om klachten met bedrijven gezamenlijk sneller en beter op te lossen. En houden dan ook een blacklist bij van bedrijven of diensten waar u beter geen zaken mee kunt doen. De mensen en organisaties vinden elkaar en helpen elkaar in onze Community.

De Vereniging Ons Recht is een vereniging zonder winstoogmerk die voor het grootste deel wordt gefinancierd met contributies van leden en gebruikers als wel donaties. Wij werken samen met organisaties in vereniging aan eerlijke, rechtvaardige wereld en veilige toekomst voor de kinderen in elk opzicht denkbaar. Samen staan we sterker en weten we meer. Wij zijn het verbindende platform en de vertrouwde stem van en voor de mensen.

Met:

Historie

verenigingsraad

Raad van toezicht

Directie

De Vereniging Ons Recht is een vereniging met een professionele werkorganisatie die het ‘bedrijf’ voert. Om alle activiteiten uit te kunnen voeren, is een gezonde bedrijfsvoering onontbeerlijk. Het uiteindelijke doel van al onze activiteiten is en blijft opkomen voor de belangen en de vrijheidsrechten van ons allen.

Identiteit 

Onze belangrijkste waarden zijn: 

  • Onafhankelijk

  • Democraties

  • Betrouwbaar

  • Betrokken

  • Open

Onafhankelijk

We bewaken bij alles wat we doen onze objectiviteit en zelfstandigheid. We laten ons niet beïnvloeden door politieke en commerciële belangen. Het belang dat telt, is dat van de mensen.

Eén van de belangrijkste waarden van de Vereniging Ons Recht is onze onafhankelijkheid. Wij bepalen zelf (dat wil zeggen samen met de mensen in democratie van vereniging) wat wij onderzoeken, wat wij publiceren, wat wij de mensen adviseren, welke misstanden wij aanpakken enz. En dat gebeurt zonder enige invloed van het bedrijfsleven of de overheid op die keuzes.

Geen overheidssubsidie of winstoogmerk

Vereniging Voor Vrijheid is een vereniging zonder overheidssubsidie en zonder winstoogmerk. Alle inkomsten investeren wij in betere dienstverlening voor de mensen en onze leden. Met meer leden en meer middelen kunnen wij nog meer misstanden aan de kaak stellen, nog meer druk uitoefenen op bedrijven en overheidsdiensten.

Betrouwbaar

De betrouwbaarheid van ons werk staat hoog in het vaandel. We hebben deskundige en toegewijde medewerkers, zorgvuldige procedures en kwaliteitsborging. Zo ook toezichthouders op de organisatie.

Betrokken

Ons werk beïnvloedt het leven van mensen. In hun zekerheid, hun portemonnee, hun gevoel voor rechtvaardigheid en verbondenheid. Uw recht is ons recht als gelijke in recht en dat willen we ook zo houden.

Open

Wij zijn open over wat we doen en hoe we dat doen, het is voor iedereen zichtbaar. En iedereen kan meedoen. Wij zijn er voor álle Mensen in ons publiekrechtelijk mensenrecht maar ook burgers in ons privaatrechtelijk burgenrecht. We houden toezicht op beide rechten.