Hartelijk dank dat u een bijdrage wilt doen. Bijdragen kan op vele manieren u kun bijvoorbeeld kennis hebben die u met ons wilt delen. Of mogelijk wilt u zich als vrijwilliger inzetten of lid worden van de vereniging. Wij zijn u namens alle mensen dankbaar dat we ons door uw bijdrage op welke manier ook voor uw recht dat van uw familie kinderen en vrienden en dat van ieder ander in kunnen zetten . Hartelijk dank dus u hier bent! bekijk rustig de mogelijkheden in de keuzen die u maakt en let op FOOI is voor de organisatie WHYDONATE de organisatie die onze donatie administratie regelen deze is niet verplicht en kunt u ook op nul zetten, als wel u voor ingestelde bedragen als anders kunt kissen. Eenmalig / maandelijks enz

Lees ook onze donatie voorwaarden!

Algemenen voorwaarde Donaties

Het aanvaarden van een bijdrage, schenking of gift is ter beoordeling van de Vereniging Ons Recht.
De Vereniging Ons Recht accepteert geen geschenk tenzij het kan worden gebruikt of besteed in overeenstemming met het doel en de missie van de Vereniging Ons Recht.

Geaccepteerde giften zijn onherroepelijke, behalve als die van levensbelanginkomen aard is. Dan wordt deze niet geaccepteerd als een gift die onder redelijke omstandigheden de financiële zekerheid van de donor in gevaar zou brengen. Wij zullen de donor dan handelsonbekwaam verklaren en de giften terugstorten.

De Vereniging Ons Recht geeft geen advies over de belasting of andere behandeling van giften en moedigt donateurs aan om advies in te winnen bij hun eigen professionele adviseurs om hen te helpen bij het maken van hun donatie.

De Vereniging Ons Recht accepteert schenkingen van contanten, en digitale geld, zo ook cryptocurrency, schenkingen van goederen of beursgenoteerde effecten. Geschenken van diensten in natura en of goederen worden geaccepteerd naar goeddunken van de Vereniging Ons Recht. Neem hier over contact op via contact admin@vereniging-onsrecht.nl

Bepaalde andere geschenken, onroerend goed, persoonlijke eigendommen, geschenken in natura, niet-liquide effecten en bijdragen waarvan de bronnen niet transparant zijn of waarvan het gebruik op de een of andere manier beperkt is, moeten vóór acceptatie worden herzien vanwege de speciale verplichtingen of aansprakelijkheden voor Vereniging Ons Recht.

De Vereniging Ons Recht zal erkenningen verstrekken aan donateurs die voldoen aan de belastingvereisten voor eigendommen, die door het goede doel als geschenk zijn ontvangen. Behalve voor schenkingen in contanten en openbaar verhandelde effecten wordt echter geen waarde toegekend aan enige ontvangst of andere vorm van onderbouwing, van een door Vereniging Ons Recht ontvangen schenking toegekend.

De Vereniging Ons Recht respecteert de intentie van de donor met betrekking tot geschenken voor beperkte doeleinden en die met betrekking tot de wens om anoniem te blijven.

Met betrekking tot anonieme geschenken beperkt de Vereniging Ons Recht de informatie over de donor tot alleen de personeelsleden die dit moeten weten.

Vereniging Ons Recht zal geen vergoeding geven, hetzij via commissies, vinderskosten of andere middelen, voor het sturen van een geschenk of donor aan Vereniging Ons Recht door derden.