Missie en identiteit

Wij zijn van en voor mensen.

Samen zorgen we dat mensen vinden wat ze zoeken en krijgen waar ze recht op hebben.
En we maken het recht weer eerlijk en veilig. Zonder winstoogmerk.

Missie

De Vereniging Ons Recht is een verbond van en voor alle mensen in Nederland. We hebben geen winstoogmerk en laten ons niet leiden door politieke en commerciële belangen.
Mensen en kinderen hebben het voor het zeggen en wij dienen slechts 1 belang; dat van iedereen je familie je kinderen je vrienden en kennissen want het recht van vrijheid is van ons allemaal geen uitzondering daar gelaten zo de wet daar op ook stelt dat het is.

We hebben een veelzijdig aanbod aan producten en diensten en zijn om het Mensenrecht en belang oprecht te dienen actief op alle terreinen: van mensenrechten en burgerrechten.

Daarbij maken wij ons hard voor de verbetering en bescherming van de rechten van alle Nederlandse burgers en komen we samen met hen in actie als die rechten bedreigd worden.

Via al onze kanalen informeren we mensen om zo betere keuzes te maken. We geven advies en verlenen diensten om het makkelijker te maken als je door de bomen het bos niet meer ziet. We geven lezingen en cursus zo de mensen zelfstandig hun zaken kunnen regelen. We kunnen samen met mensen ook betere voorwaarden of voordelen bedingen. Daarnaast kunnen we door samenwerking overstapmogelijkheden aanbieden naar onder meer voordelige energie- of zorgcontracten auto verzekeringen enz.

Hoe meer leden hoe meer macht en druk we daar op uit kunnen oefenen. Dat geld tevens voor alle andere gezamenlijke belangen die er mee samen gaan.

We lossen met elkaar problemen van mensen op.  Mensen die vastlopen in een valse samenleving of een geschil met een bedrijf helpen wij onder meer met de vereniging rechtspraak, een middel om klachten met bedrijven gezamenlijk sneller en beter op te lossen. Mensen vinden elkaar en helpen elkaar in onze Community.  voor vrijheidsrechten

Identiteit 

  • Onze belangrijkste waarden zijn: 
  •  
  • Onafhankelijk
  • Betrouwbaar
  • Betrokken
  • Open

Onafhankelijk

We bewaken bij alles wat we doen onze objectiviteit en zelfstandigheid. We laten ons niet beïnvloeden door politieke en commerciële belangen. Het belang dat telt, is dat van u als mens en burger.

Betrouwbaar

De betrouwbaarheid van ons werk staat hoog in het vaandel. We hebben deskundige en toegewijde medewerkers, zorgvuldige procedures en kwaliteitsborging.

Betrokken

Ons werk beïnvloedt het leven van mensen. In hun zekerheid, hun portemonnee, hun gevoel voor rechtvaardigheid en verbondenheid.

Open

Wij zijn open over wat we doen en hoe we dat doen, het is voor iedereen zichtbaar. En iedereen kan meedoen. Wij zijn er voor álle mensen.
Jaarlijks word er dan ook een jaarrekening overlegt die op de website geraadpleegd kan worden.

Onafhankelijkheid van Vereniging Ons Recht

Eén van de belangrijkste waarden van de vereniging is onze onafhankelijkheid. Wij bepalen zelf (dat wil zeggen samen met jullie als leden) wat wij onderzoeken, wat wij publiceren, wat wij mensen adviseren, welke misstanden wij aanpakken. En dat gebeurt zonder enige invloed van het bedrijfsleven of de overheid op die keuzes.

Geen overheidssubsidie of winstoogmerk

De vereniging Ons Recht is een vereniging zonder overheidssubsidie en zonder winstoogmerk. Alle inkomsten investeren wij in betere dienstverlening voor de mensen in samenleving en onze leden. Met meer leden en meer middelen kunnen wij nog meer misstanden aan de kaak stellen, nog meer druk uitoefenen op bedrijven en overheid en nog meer producten en diensten testen op Fair trade en hun rechtmatigheid van handelen.

Al deze zaken zijn nodig een betere en eerlijker wereld te creëren, verbeter de wereld en begin bij je zelf, is hoe het spreek woord dan ook luid. In zaken doen maar ook op producten letten.

Bijvoorbeeld: Onze boeren raken door onrecht in een zwart gat hun bedrijven kwijt en wij daar mee onze kwaliteit producten.

Bijvoorbeeld: ziektekostenpremies lopen de spuigaten uit en voor vele wordt de zorg onbetaalbaar.

Bijvoorbeeld: Belasting is diefstal /oplichting als die overheid 70% van die giften niet kan verantwoorden waar die aan uitgegeven zijn.

Zo zijn er vele onderwerpen die we daar samen op aan kunnen pakken.

We hopen allemaal voor elkaar op een goede samenwerking in herstel naar een betere samenleving en toekomst.

Nodig allemaal je vrienden, familie kennissen uit mee te doen.