Een paar redenen om lid te worden zijn:

1. De geweldige samenwerking met verschilenden organisaties leden verenigingen en stichtingen.

2. De tools om goed samen te kunnen werken.

3. De platform mogelijkheden aan sluiting te vinden met andere belanghebbenden met gelijk visie ideeen of projecten.

4. Het gebruik van de media, Inet TV nieuws en live streaming, live vergaderen enz.

5. Afgesloten delen voor privé 1 op 1 gesprekken voor brainstorm’s enz

6. Ondersteuning van de juridische afdeling. (lees de voorwaarde!)

7. Ondersteuning door de organisaties via workshops. voor de scholing van bestuursfuncties  in de hogere lidmaatschapen.

8. Je vrijheid als individu en als organisatie je dingen te doen die jij doen wil, te verwezenlijken wat je wilt, zo mogelijk ook in samenwerking! 

9. Sociale Mediakanalen voor je organisatie je vereniging, stichting of vriendenclub.

Zie hiernaast een onderverdeling van de organisaties en wie wat waar doet. Dromen doe je alleen het waarmaken doe je makkelijke en sneller samen! Daarin staan we sterk!

Stichting Recht toegewijd toezichthouder om uw rechten te handhaven, binnen de organisaties.

new year's day, target, resolutions

Stichting Recht zet zich in voor uw recht, namelijk ieders recht.  Democratie en rechtstaat worden nu reeds decennia ondermijnd.  Hoogste tijd om met een gecoördineerd offensief de oorlog te verklaren.
Recht is pas recht als er “met recht” ook recht gesproken wordt! En dat doen we samen bij “De Stichting Recht” want samen staan we sterk in ons recht! Ons recht staat dan ook duidelijk beschreven in de wet als vrij mens en daar houden we ons aan.

De Vereniging Voor Vrijheid is de academie voor de organisaties. Op verschillende vlakken kun je mee doen.

Leeuw

Wij vinden het belangrijk dat jij als medewerker, bestuurslid of raadslid blijft leren om jouw functie binnen de organisatie optimaal te kunnen vervullen. Jij bent een leeuw niet een schaap. Daarom kan je bij de Academie jezelf of het hele team bijscholen. Ook scholing op maat is mogelijk, verschillenden disciplines worden aangeboden. Ook niet bestuursleden kunnen hier cursus volgen basis mensenrechten en burgenrechten staan in het programma.

Vereniging Rechtspraak is de juridische afdeling van de organisaties.
Ook voor rechters advocaten en juristen

old books, book, old

Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen.

Sociaal media platform: Vrienden van De Revolutie Voor Vrijheidsrechten, werk samen, deel je ideeën meningen, video, foto's en klachten.

covid-19, coronavirus, 2020

Vind de beste weg het recht van jouw vrijheid te vinden! Wordt gratis lid van de community, wij maken ons vrij door community samenwerking en ons recht vrij te zijn. In onze  virtuele gemeenschap zijn de online gebruikers van de vereniging ons recht belangrijk waar interactie tussen de gebruikers centraal staat. Kom naar de Revolutie van Vrijheidsrechten en meld je aan. Richt zo nodig je eigen groep op en laat ons samen werken.